Podłączenie Internetu u klienta aktywnego w tv kablowej – 1,23 zł.

                                Podłączenie Internetu u klienta nie aktywnego w tv kablowej – 50 zł.

                                Podłączenie kolejnego komputera – 50 zł.

                                Podłączenie – instalacja gniazdka abonenckiego - 50 zł (okres mniej niż 12 mies.).

                                Zmiana taryfy abonamentowej z niższej na wyższą – bezpłatnie.

                                Zmiana taryfy abonamentowej z wyższej na niższą – 50 zł. 

                                Przeniesienie instalacji w lokalu abonenta – 50 zł.

                                Konfiguracja komputera – 50 zł.

                                Opłata za nielegalne udostępnienie łącza osobom trzecim – 1000 zł.

                                Zawieszenie usługi – 20 zł.

                                Ponowna aktywacja – 30 zł.